Tuesday, October 22, 2019

Przedmiot Projektowanie baz danych prowadzony jest w formie laboratoriów komputerowych.

  1. W ramach zajęć studenci w grupach max. 3 osobowych opracowują projekty bazodanowe, z którego postępy prezentowane są na zajęciach.
  2. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
  3. Szczegółowy opis zasad obowiązujących w ramach zajęć można pobrać tutaj.

Tematyka zajęć

TBA

Oceny

TBA

Do końca semestru pozostało